SDG's

De SDG’s (Sustainable Development Goals) zijn zeventien doelen om een duurzamere wereld te kunnen verwezenlijken in 2030.

De doelen omvatten thema’s van armoede en gezondheid (people) tot klimaatverandering (planet) en economische groei (prosperity).

De SDGs helpen bedrijven en organisaties om invulling te geven aan duurzaamheid. Door je te richten op de SDGs waar jouw bedrijf het meeste impact maakt kun je bijdragen aan een duurzamere wereld. Door de SDGs te integreren in de bedrijfsstrategie kun je kansen benutten op het gebied van duurzame innovatie, kostenreductie en inspelen op mogelijke bedrijfsrisico’s, zoals grondstoffenschaarste en het schenden van mensenrechten.

De SDGs vormen een gemeenschappelijke taal waardoor bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden elkaar beter kunnen begrijpen en samenwerken. Voor elk doel zijn specifieke targets vastgesteld met bijbehorende indicatoren die worden gebruikt om de voortgang van elk target te meten.

Voor meer informatie, zie

SDG Nederland