Achtergrond Informatie

Doel

Het doel van deze tool is om (MKB-)ondernemers op een eenvoudige, laagdrempelige manier te inspireren met voorbeelden van circulaire strategieën en verdienmodellen. Aan de hand van vijf vragen over zijn/haar specifieke situatie en doelstellingen leidt de tool de ondernemer naar passende oplossingen.

Wat is een verdienmodel

Het doel van een bedrijf is het toevoegen van waarde. Een businessmodel van een bedrijf geeft aan hoe en met welke middelen (personeel, grondstoffen, stakeholders) de organisatie waarde(n) creëert en hoe zij deze in de markt zet.

Het verdienmodel is een onderdeel van het businessmodel dat de waarde ‘vastlegt’: het beschrijft de manier waarop de gegenereerde economische-, maatschappelijke- en klantwaarde zich vertalen in opbrengsten en kosten. Het verschil tussen de omzet en de kosten van een bedrijf noemen we winst. Een verdienmodel is er primair op gericht om de omzet te vergroten, teneinde meer winst te maken.

Circulaire businessmodellen gaan verder dan enkel het creëren van financiële waarde. Ze richten zich ook op het vertragen, regenereren en sluiten van materiaalstromen. Door toepassing van één of meerdere Circulaire R-strategieën kunnen ondernemers hieraan concreet invulling geven.

De Circulaire R-strategieën bieden kansen om geld te verdienen via nieuwe toepassingen of soorten van verdienmodellen. Deze tool laat bij elke keuze een passende R-strategie en mogelijk bijpassende verdienmodellen zien. Naast de circulaire verdienmodellen die direct gericht zijn op omzetvergroting (Verkoop++, Take-back, Huur, Gebruik (PaaS) en Cascade), zijn er ook twee ondersteunde verdienmodellen, namelijk ‘Efficiency’ en ‘Marketing’ die indirect bij kunnen dragen aan geld verdienen in de circulaire economie.

Initiatief

De tool is ontwikkeld als onderdeel van het subsidieproject “Circulair ondernemen: van concept naar praktijk” met financiering van Regieorgaan SiA.